1.1 Verantwoordelijke instantie

Het aanspreekpunt en deverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens die worden verzameld bij uw bezoek aan de website en de app in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU, is

OUTFITTERY GmbH
Leuschnerdamm 31
10999 Berlin

Tel: +49 (0)30 255 585 250
E-Mail: service@outfittery.de

1.2 Gegevensbeschermingsfunctionaris

Als u vragen heeft over de bescherming van gegevens in verband met onze producten of het gebruik van onze website en onze app, kunt u ook te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Deze is te bereiken op het hierboven vermelde postadres en de volgende toevoeging – Functionaris voor gegevensbescherming – alsook op het volgende e-mailadres (trefwoord: "T.a.v. functionaris voor gegevensbescherming"): [datenschutz@outfittery.de].

 

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Dit omvat in het bijzonder informatie die conclusies toelaat over uw identiteit, zoals uw naam, uw telefoonnummer, uw postadres of e-mailadres. Statistische gegevens die wij bijvoorbeeld verzamelen wanneer u onze website bezoekt en die niet met uw persoon in verband kunnen worden gebracht, vallen niet onder het begrip van persoonsgegevens.

 

3.1 Bezoek van onze website en app

Wanneer u onze website bezoekt of onze app gebruikt, verzamelen wij gegevens die uw browser of terminalapparaat automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn verschillende standaard technische gegevens (zogenaamde logbestanden) die naar onze server worden verzonden:

 • Datum en tijdstip van de aanvraag,

 • Adres van de opgeroepen website en de aanvragende website,

 • IP-adres van het aanvragende terminalapparaat,

 • Informatie over de gebruikte browser en het besturingssysteem van het terminalapparaat.

Gegevensverwerking is noodzakelijk om u in staat te stellen onze website te bezoeken en onze app te gebruiken en om de functionaliteit en veiligheid van onze systemen op lange termijn te waarborgen. Deze gegevens worden tijdelijk opgeslagen in interne logbestanden om statistische gegevens te creëren over het gebruik van onze website en onze app, om deze verder te ontwikkelen met betrekking tot de gebruiksgewoontes van onze bezoekers en om onze website en onze app in het algemeen administratief te onderhouden. De rechtsgrondslag is Art. 6, alinea 1, zin 1, onder f, van de AVG.

De informatie in de logbestanden laat geen directe conclusie toe over uw persoon. Met name wat de IP-adressen betreft slaan wij deze alleen in verkorte vorm op. De logbestanden worden 30 dagen bewaard, aansluitend geanonimiseerd en tenslotte gearchiveerd.

3.2 Registratie

U heeft de mogelijkheid om u voor onze login-zone te registreren om gebruik te kunnen maken van alle functies van onze website, app en aanbiedingen. De gegevens die u verplicht moet verstrekken zijn:

 • Uw e-mailadres

 • Uw zelfgekozen wachtwoord

 • Uw voorkeuren, bijvoorbeeld met betrekking tot merken, productsoorten of stijlen

 • Persoonlijke gegevens (bv. haarkleur)

Zonder deze gegevens is registratie niet mogelijk. Tegelijkertijd vormen uw e-mailadres en wachtwoord later uw inloggegevens. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6, alinea 1, zin 1, onder b, van de AVG.

3.3 Bestelling

Wanneer u een bestelling bij ons plaatst, verzamelen wij de volgende informatie om het contract te verwerken:

 • Naam en achternaam

 • Geboortedatum

 • Uw voorkeuren, bijvoorbeeld met betrekking tot merken, productsoorten of stijlen

 • E-mailadres

 • Wachtwoord

 • Instelling voor de automatische piloot (hiermee kunt u de regelmatige ontvangst van bestellingen beheren)

 • Facturerings- en verzendadres

 • Uw nummer bij de sociale zekerheid (alleen in Zweden)

 • Betaalgegevens (bv. PayPal of creditcard)

Aanvullende informatie (bv. telefoon- en faxnummer, individuele berichten over bestellingen, aanvraag van een specifiek product, uploaden van een foto en boeken van een afspraak voor een telefonisch stylingoverleg) is optioneel mogelijk. De rechtsgrondslag hiervoor is de overeenkomst die u met ons sluit bij een bestelling, Art. 6 alinea 1 zin 1 onder b van de AVG.

3.4 Contactformulier en andere interactieve elementen

U kunt op verschillende manieren contact met ons op te nemen. Hiervoor bieden wij u meerdere contactkanalen zoals ons contactformulier, onze klantenhotline, maar eveneens rechtstreekse communicatie met onze stylisten. Wanneer u contact met ons opneemt, verzamelen wij uw contactgegevens. In functie van het contactkanaal kunnen uw contactgegevens bestaan uit uw naam, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, de reden waarom u contact met ons opneemt, uw persoonlijke bericht en gegevens over uw profiel op sociale netwerken (bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt via Facebook), gebruikersnamen en soortgelijke contactgegevens. Optioneel kunt u ook het bestelnummer aangeven of een bijlage uploaden.

De rechtsgrondslag is art. 6 alinea 1 zin 1 onder b van het AVG, voor zover de informatie nodig is om te kunnen antwoorden op uw aanvraag of het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst. De rechtsgrondslag is Art. 6, alinea 1, zin 1, onder f, van de AVG, voor zover de gegevensverwerking voor commerciële doeleinden gebeurt.

Indien u geen klant van ons bent, worden de hierboven vermelde gegevens bij het gebruik van onze contactkanalen en na verwerking van uw aanvraag, maar uiterlijk na één jaar, gewist. Als u als klant bij ons geregistreerd bent, worden deze gegevens opgeslagen zolang uw klantaccount bestaat. Na beëindiging van het klantaccount worden alleen nog gegevens opgeslagen waarvoor een wettelijke bewaartermijn bestaat.

3.5 Marketingcommunicatie

U kunt zich abonneren op onze marketingcommunicatie via e-mail en/of sms. Hiervoor verzamelen wij de volgende gegevens:

 • E-mailadres

 • Gebruikt domein (website)

 • Opt-in status

 • Telefoonnummer (alleen voor marketingcommunicatie per sms)

 • Inloggegevens voor registratie (datum, tijdstip, "locatie" en klantnummer)

Daarnaast gebruiken we andere gegevens uit uw klantaccount om onze marketingcommunicatie te personaliseren. De rechtsgrondslag van de gegevensverwerking is uw toestemming en ons legitieme belang om u gepersonaliseerde marketingcommunicatie aan te bieden, Art. 6 alinea 1 zin 1 onder a en f van de AVG.

3.6 Sollicitaties

U kunt zich bij ons via ons kandidatuur-beheersysteem onder https://www.outfittery.nl/jobs/ kandidaat stellen voor vacatures Wij verzamelen de volgende gegevens voor de ontvangst en verwerking van uw kandidatuur:

 • Naam en achternaam

 • E-mailadres

 • Sollicitatiedocumenten (bv. getuigschriften, curriculum vitae)

 • Datum van de vroegst mogelijke inschakeling in het arbeidsproces

 • Salariswensen

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw sollicitatiedocumenten is Art. 6, alinea 1, zin 1 onder b, en Art. 88, alinea 1 van de AVG, in samenhang met Art. 26, alinea 1, zin 1 onder b, van de AVG.

3.7 Bijzonderheden van de app

3.7.1 Download en installatie van de app

Om onze app te downloaden en te installeren vanuit een appstore (bijv. Google Play Store of Apple App Store), moet u zich eerst registreren bij de aanbieder van de appstore voor een gebruikersaccount en een overeenkomstig gebruikerscontract ondertekenen met die account. Hierop hebben wij geen invloed, aangezien wij geen partij zijn bij een dergelijke gebruiksovereenkomst. Bij het downloaden en installeren van de app wordt de benodigde informatie, in het bijzonder uw gebruikersnaam, e-mailadres en het klantnummer van uw account, het tijdstip van downloaden en het individuele apparaatidentificatienummer, naar de betreffende appstore verzonden. Wij hebben geen invloed op deze gegevensverzameling en zijn er ook niet verantwoordelijk voor. Wij verwerken de verstrekte gegevens alleen als dit nodig is voor het downloaden en installeren van de app op uw mobiele terminalapparaat (bv. smartphone, tablet). In dit geval is de rechtsgrondslag Art. 6, alinea 1, zin 1, onder f, van de AVG.

3.7.2 Pushberichten

De app kan u via zogenaamde pushberichten informatie sturen, zelfs als u de app op dat ogenblik niet op de voorgrond gebruikt. De informatie kan worden gegeven door middel van tonen, berichten (bijvoorbeeld in de vorm van schermbanners) en/of symbolen (een afbeelding of een cijfer op het App-icoon). Om dit te voorkomen, kunt u het verzenden van pushberichten via uw apparaatinstellingen te allen tijde uitschakelen.

De rechtsgrondslag van de hierboven vermelde gegevensverwerking is Art. 6 alinea 1 zin 1 onder b van de AVG, voor zover het push-berichten zijn die verband hebben met de contractverwerking (bv. verzendingsberichten, informatie over uw bestelling). De rechtsgrondslag is Art. 6, alinea 1, zin 1, onder f, van de AVG, steunend op ons legitieme belang u productaanbevelingen te laten geworden.

3.7.3 Machtigingen

Voor volledige functionaliteit is het noodzakelijk dat de app toegang heeft tot bepaalde functies van uw apparaat. Afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt, is hiervoor mogelijk uw uitdrukkelijke toestemming vereist. U kunt de machtigingsinstellingen in de systeeminstellingen van uw apparaat op elk gewenst moment wijzigen. Hierna leggen we uit welke machtigingen de apps vragen en waarom ze nodig zijn:

Pushberichten: deze machtiging is nodig om u pushberichten te kunnen sturen. De rechtsgrondslag hiervoor wordt beschreven in 3.7.2.

Contacten: deze machtiging is nodig zodat de app toegang heeft tot uw contactpersonen om u contactsuggesties voor te stellen als u Outfittery wilt aanbevelen. De rechtsgrondslag is Art. 6, alinea 1, zin 1, onder f, van de AVG, steunend op ons legitieme belang door u aanbevolen te worden.

Camera: de app heeft uw machtiging nodig om de camerafunctie van uw apparaat te gebruiken, zodat u foto's naar onze stylisten kunt sturen. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is de contractvervulling volgens Art. 6, alinea 1, zin 1, onder b, van de AVG.

 

4.1 Inloggen via Facebook Connect (website en app)

Onze website en onze app bieden u de mogelijkheid om in te loggen met uw bestaande Facebook profielinformatie. Wij maken hiervoor gebruik van Facebook Connect, een dienst van Facebook Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, Californië, 94025, Verenigde Staten ("Facebook"). Als u eenmaal bent ingelogd via Facebook Connect, is er geen extra registratie meer nodig.

Als u deze functie wilt gebruiken, wordt u eerst doorgestuurd naar Facebook. Daar wordt u gevraagd in te loggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Van uw registratiegegevens ontvangen wij alleen uw inlognaam en uiteraard geen enkele informatie over uw wachtwoord. Als u al bent ingelogd op Facebook, wordt deze stap overgeslagen. Hierna worden uw e-mailadres en openbare profielgegevens (in het bijzonder naam, profielfoto, geboortedatum, geslacht, taal en land, vriendenlijst en “Like”-informatie) meegedeeld wanneer u het proces bevestigt met de knop "Aanmelden via Facebook". In het geval dat persoonlijke gegevens worden doorgestuurd naar de Verenigde Staten, heeft Facebook zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild. De rechtsgrondslag is Art. 6, alinea 1, zin 1, onder f, van de AVG, steunend op het legitieme belang u een eenvoudige en gebruikersvriendelijke aanmeldingsprocedure ter beschikking te stellen.

Zie de gegevensbeveiligingsinformatie van Facebook voor meer informatie.

4.2 Inloggen via LinkedIn (website)

Onze website biedt de mogelijkheid u te registreren voor de optie "Aanmelden via LinkedIn". Aanmelden via LinkedIn is een dienst van LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, Californië 94043, Verenigde Staten ("LinkedIn"). Als u deze functie wilt gebruiken, wordt u eerst doorgestuurd naar LinkedIn. Daar wordt u gevraagd in te loggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Uiteraard nemen wij geen kennis van deze registratiegegevens. Als u het proces bevestigt met de knop "Aanmelden en toestaan", worden de LinkedIn gegevens van uw LinkedIn profiel naar ons verzonden. Deze omvatten uw profieloverzicht (met name LinkedIn ID, naam, beroepsgegevens, profielfoto-URL, aantal LinkedIn contacten en andere profielgegevens) en – als u dit toestaat in uw LinkedIn-instellingen – het primaire e-mailadres dat bij LinkedIn is opgeslagen. Van ons ontvangt LinkedIn informatie over uw bezoek aan onze website (d.w.z. datum, tijdstip en duur van de sessie). Er wordt een permanente link tussen uw klantaccount en uw LinkedIn account tot stand gebracht. De rechtsgrondslag is Art. 6, alinea 1, zin 1, onder f, van de AVG, steunend op het legitieme belang u een eenvoudige en gebruikersvriendelijke aanmeldingsprocedure ter beschikking te stellen.

Zie de gegevensbeveiligingsinformatie van LinkedIn voor meer informatie.

4.3 Inloggen via XING (website)

Onze website biedt de mogelijkheid u te registreren voor de optie "Aanmelden via XING". "Inloggen met XING" is een service van XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland ("XING"). Als u deze functie wilt gebruiken, wordt u eerst doorgestuurd naar XING. Daar wordt u gevraagd in te loggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Uiteraard nemen wij geen kennis van uw registratiegegevens. Hierna worden uw e-mailadres en openbare profielgegevens (in het bijzonder uw XING-ID, naam, E-mailadres, commercieel adres, profielfoto-URL, beroepservaring en andere profielinformatie) meegedeeld wanneer u het proces bevestigt met de knop "Aanmelden via XING". Van ons ontvangt XING informatie over uw bezoek aan onze website (d.w.z. datum, tijdstip en duur van de sessie). Er wordt een permanente link tussen uw klantaccount en uw XING account tot stand gebracht. De rechtsgrondslag is Art. 6, alinea 1, zin 1, onder f, van de AVG, steunend op het legitieme belang u een eenvoudige en gebruikersvriendelijke aanmeldingsprocedure ter beschikking te stellen.

Zie de gegevensbeveiligingsinformatie van XING voor meer informatie.

 

5.1 Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw webbrowser worden opgeslagen en waarin bepaalde instellingen en gegevens worden opgeslagen voor uitwisseling met onze webserver.

In principe zijn er twee verschillende soorten cookies, zogenaamde sessiecookies, die bij het sluiten van uw browser worden verwijderd en tijdelijke/persistente cookies die gedurende een langere periode worden opgeslagen. Deze opslag helpt ons om onze websites en diensten voor u op maat te ontwerpen en vereenvoudigd het gebruik ervan, bijvoorbeeld door bepaalde gegevens die u invoert zo op te slaan dat u ze niet voortdurend hoeft te herhalen.

5.2 Waarvoor gebruikt Outfittery cookies?

Voor sommige van onze diensten is het noodzakelijk dat we cookies gebruiken. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen in de cookies die Outfittery gebruikt. De door ons gebruikte cookies kunnen dus niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen en dus ook niet aan u. Wanneer de cookies worden geactiveerd, wordt er een identificatienummer aan toegekend. Een toewijzing van uw persoonlijke gegevens aan dit identificatienummer is op geen enkel moment mogelijk en zal ook niet worden uitgevoerd. Uw naam, IP-adres of soortgelijke gegevens die het mogelijk maken dat de cookie aan u wordt toegewezen, zullen op geen enkel moment worden gebruikt. Op basis van cookie-technologie ontvangen wij alleen pseudonieme informatie, bijvoorbeeld over welke pagina's van onze winkel zijn bezocht of welke producten zijn bekeken.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browserinstellingen echter zo instellen dat cookies alleen na voorafgaande toestemming worden geweigerd of opgeslagen. Als u cookies weigert, kunnen niet al onze aanbiedingen ononderbroken voor u functioneren.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te personaliseren en te optimaliseren. We maken voornamelijk gebruik van sessiecookies, die worden verwijderd wanneer de browser wordt afgesloten. Sessiecookies worden gebruikt voor inlog-authenticatie en belastingverdeling. Persistente cookies gebruiken wij bijvoorbeeld om uw taalinstellingen op te slaan of om aan te geven dat op onze website geplaatste informatie aan u werd weergegeven – zodat deze niet opnieuw wordt weergegeven wanneer u de website opnieuw bezoekt. Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie.

Deze diensten zijn gebaseerd op ons legitieme belang u in staat te stellen onze website comfortabeler en individueler te gebruiken. De rechtsgrondslag is Art. 6, alinea 1, zin 1, onder f, van de AVG.

5.3 Cookies van advertentiepartners

Outfittery maakt gebruik van een aantal advertentiepartners die ertoe bijdragen het internetaanbod en de Outfittery-website voor u interessanter te maken. Daarom worden bij een bezoek aan de Outfittery-website ook cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen. Dit zijn tijdelijke/persistente cookies die na de opgegeven tijd automatisch worden verwijderd (zie hierboven). Ook de cookies van onze partnerbedrijven bevatten geen persoonlijke gegevens. Onder een gebruikers-ID worden alleen pseudonieme gegevens verzameld. Dit omvat bijvoorbeeld gegevens over welke producten u hebt bekeken, of er iets is gekocht, welke producten zijn doorzocht, enzovoort. Naast de Outfittery-website verzamelen sommige van onze reclamepartners ook informatie over welke pagina's u eerder heeft bezocht of in welke producten u bijvoorbeeld geïnteresseerd was, om u de advertenties te kunnen tonen die het beste bij uw interesses passen. Deze pseudonieme gegevens worden nooit gecombineerd met uw persoonlijke gegevens. Hun enige doel is om onze advertentiepartners in staat te stellen om u aan te spreken met reclame die werkelijk interessant voor u zou kunnen zijn.

Ook deze gegevensverwerking is gebaseerd op onze legitieme belangen. De rechtsgrondslag is Art. 6, alinea 1, zin 1, onder f, van de AVG.

6.1 Afhandelen van het bestellingproces en leveren van onze diensten

Wij verwerken uw gegevens voor de uitvoering van het met u gesloten contract en voor onze dienstverlening, waaronder:

 • Het aanbieden, personaliseren en vraaggericht ontwerpen van onze online service, evenals de Outfittery shop.

 • Het uitvoeren van koopcontracten en klantenservice, waaronder verzendings- en betalingsverwerking, alsmede de verwerking van retourzendingen, klachten en garantiegevallen en Live Chats op onze website. Voor de Live Chats werken we samen met Freshworks GmbH.

 • Het ter beschikking stellen van onze contractuele stylistencommunicatie voor uw individuele stijladvies. Dit kan per e-mail of telefonisch. In de instellingen van uw klantaccount kunt u zelf kiezen via welk kanaal u de communicatie van de stylist wilt ontvangen.

6.2 Betaling

Wij bieden u de volgende betaalmogelijkheden: betaling met creditcard, betaling via PayPal en betaling op rekening. Outfittery behoudt zich het recht voor om geen individuele betaalmethoden aan te bieden of alleen voor bepaalde bestellingen. Hiervoor werken we samen met verschillende betaaldienstverleners:

 • bij betaling met creditcard: Payvision B.V., Keizersgracht 668C, 1017 ET Amsterdam, Nederland.

 • bij betaling via PayPal: PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg.

 • bij betaling op rekening: abilipay GmbH, Prüfeninger Str. 20, 93049 Regensburg.

Geen enkele informatie die u in het kader van de betalingsverwerking aan voornoemde dienstverleners verstrekt wordt aan ons doorgegeven. Wij ontvangen alleen informatie dat de betaling al dan niet werd uitgevoerd.

6.3 Bedrogpreventie

Outfittery maakt via CRIF GmbH gebruik van het Digital Identity Network van ThreatMetrix B.V., Evert van Beekstraat 1-79, 1118 CL Schiphol, Nederland (TMX) in het kader van diverse maatregelen ter preventie van bedrog (alleen in België, Luxemburg, Denemarken en Zweden). Hierdoor wordt Outfittery beschermd tegen wanbetaling en is gelijktijdig in staat om haar klanten te beschermen tegen misbruik van hun betaalmiddelen en de gevolgen hiervan. Outfittery Device verzendt hiervoor gegevens (apparaat-ID, IP-adres, geolocatie) en de sessie-ID (bv. informatie over de gebruikte browser, processor, geheugen en opstarttijden) naar TMX. Bovendien gebruikt TMX een zogenaamd fraudefilter om bepaalde verzonden gegevens (achternaam, verzend- en factuuradres, e-mailadres, apparaatgegevens en sessie-ID) binnen een bepaalde periode te vergelijken met bestellingen uit het verleden. Deze doorgestuurde gegevens worden uitsluitend gebruikt, verwerkt en opgeslagen voor de preventie van bedrog. TMX creëert een DeviceID waarmee het gebruikte terminalapparaat en evt. gedragspatronen kunnen worden herkend.

Voor zover de verwerking van uw gegevens bedrog in uw nadeel kan voorkomen, is de rechtsgrondslag hiervoor Art. 6 alinea 1 zin 1 onder b van de AVG. Voor het overige is de rechtsgrondslag voor deze verwerking van uw gegevens Art. 6, alinea 1, zin 1, onder f, van de AVG, steunend op ons legitieme belang en dat van andere gebruikers, om bedrogdelicten te herkennen en te verhinderen.

6.4 Kredietbeoordeling

Indien Outfittery voorafgaande prestaties levert (bv. om een aankoop op rekening te controleren en toe te kennen), voert Outfittery een kredietbeoordeling uit op basis van de scores van externe kredietbeoordelingsagentschappen alvorens te beslissen of het contract al dan niet wordt aanvaard. Deze kredietbeoordeling is noodzakelijk om het debiteuren- en insolventierisico van Outfittery te beperken. De scores zijn statistisch onderbouwde prognostische waarden over het toekomstige risico van wanbetaling door een persoon of een bedrijf en worden gepresenteerd als numerieke waarden, zoals een percentage of rang. Hiertoe geven wij uw gegevens (naam, adres, geboortedatum en in Zweden ook het Sociale Zekerheidsnummer) door aan verschillende kredietbeoordelingsagentschappen, ten behoeve van deze kredietbeoordeling.

De rechtsgrondslag voor deze overdrachten is Art. 6, alinea 1, zin 1, onder f, van de AVG. Overdrachten volgens Art. 6, alinea 1, zin 1, onder f van de AVG zijn alleen toegestaan indien dit noodzakelijk is om de legitieme belangen van Outfittery of van derden te beschermen, indien deze niet zwaarwegender zijn dan de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, die de bescherming van persoonlijke gegevens vereisen. De uitwisseling van gegevens met kredietbeoordelingsagentschappen dient ook om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen om kredietwaardigheidscontroles bij klanten uit te voeren (§ 505a en 506 van het Duitse Burgerlijk Wetboek).

6.4.1 Kredietwaardigheidscontrole van klanten uit Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Nederland

Outfittery ontvangt kredietinformatie van Arvato Payment Solutions GmbH, Gütersloher Str. 123, 33415 Verl ("Arvato"). Dit bedrijf ontvangt hiervoor de naam, geboortedatum en adres van de klant. In ruil daarvoor stuurt Arvato een kanswaarde terug voor het in gebreke blijven bij vorderingen ("score") en, indien beschikbaar, negatieve informatie over het betalingsgedrag (bv. een lopende incassoprocedure). Negatieve scorewaarden kunnen ertoe leiden dat Outfittery bepaalde betaalmiddelen niet aanbiedt of aandringt op een pre-autorisatie (reservering) van 150,00€ of 250,00€, afhankelijk van de score, vooraleer de aankoop te aanvaarden

.

Arvato maakt hiervoor gebruik van de volgende serviceproviders:

 • Oostenrijk: CRIF GmbH, Diefenbachgasse 35, A-1150 Wenen..

 • Zwitserland: CRIF AG, Riesbachstrasse 61, 8008 Zürich..

 • Nederland: Experian Nederland BV, Postbus 16604, NL-2500 BP Den Haag..

Gedetailleerde informatie over Arvato in de zin van Art. 14 van de AVG, d.w.z. informatie over het bedrijfsdoel, het doel van de gegevensopslag, ontvangers van gegevens, het recht op zelfstandig inwinnen van informatie, het recht op correctie of verwijdering, enz. vindt u op: https://finance.arvato.com/content/dam/arvato/documents/financial-solutions/Arvato_Financial_Soultions_Art._14_EUDSGVO.pdf.

6.4.2 Kredietbeoordeling voor klanten uit België

In België vraagt Outfittery kredietwaardigheidinformatie aan BISNODE, Researchdreef 65 Allée de la Recherche, 1070 Brussel, via CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München ("CRIF"). CRIF ontvangt hiervoor de naam en de geboortedatum van de klant. In ruil daarvoor stuurt CRIF terug, of de klant al dan niet kon worden geïdentificeerd (bv. "Identiteit bevestigd"). Een negatieve identiteitscontrole kan ertoe leiden dat Outfittery aankopen op rekening niet aanbiedt of aandringt op een pre-autorisatie (reservering) van 150,00€ of 250,00€, afhankelijk van de score, vooraleer de aankoop te aanvaarden.

Meer informatie over de activiteiten van de CRIF vindt u in het informatieblad van CRIF-Bürgel: www.crifbuergel.de/en/privacy.

6.4.3 Kredietbeoordeling voor klanten uit Denemarken

In Denemarken controleert Outfittery de kredietwaardigheid via Experian, Karenslyst Alle 8b, Pb. 5275 Majorstuen, 0303 Oslo, via CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München ("CRIF"). CRIF ontvangt hiervoor de naam, geboortedatum en adres van de klant. In ruil daarvoor stuurt CRIF, indien beschikbaar, negatieve informatie terug over betalingsgedrag (bv. een lopende incassoprocedure), alsook adres- en identiteitsgegevens die bij de kredietbeoordelingsagentschappen is opgeslagen (bv. "Identiteit bevestigd"). Een negatieve identiteitscontrole of negatief betalingsgedrag kan ertoe leiden dat Outfittery aankopen op rekening niet aanbiedt of aandringt op een pre-autorisatie (reservering) van 1200 DKK of 2000 DKK, afhankelijk van de score, vooraleer de aankoop te aanvaarden.

Meer informatie over de activiteiten van de CRIF vindt u in het informatieblad van CRIF-Bürgel: www.crifbuergel.de/en/privacy.

6.4.4 Kredietbeoordeling voor klanten uit Zweden

Om een aankoop op rekening te controleren en eventueel te aanvaarden, controleert Outfittery de kredietwaardigheid via Creditsafe i Sverige AB, Garda Fabriker, Fabriksgatan 7, SE- 41250 Göteborg, via CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München ("CRIF"). CRIF ontvangt hiervoor uw naam, uw geboortedatum, uw adres en uw nationaal identificatienummer. In ruil daarvoor stuurt CRIF een kanswaarde voor het in gebreke blijven van vorderingen ("score"). Een negatieve score kan ertoe leiden dat Outfittery aankopen op rekening niet aanbiedt of aandringt op een pre-autorisatie (reservering) van 1600.00 SEK of 2700.00 SEK, afhankelijk van de score, vooraleer de aankoop te aanvaarden.

Als u niet toelaat dat uw identiteit en nationaal identificatienummer worden gecontroleerd, kunt u er bij de bestelling voor kiezen om te betalen met een creditcard of viaPayPal.

Meer informatie over de activiteiten van de CRIF vindt u in het informatieblad van CRIF-Bürgel: www.crifbuergel.de/en/privacy.

6.5 Marketingcommunicatie

Wij gebruiken uw gegevens om met u te communiceren over bepaalde producten of marketingcampagnes en om producten of diensten aan te bevelen die voor u interessant kunnen zijn. Vooral voor de volgende doelen:

 • rechtstreekse reclame, bijvoorbeeld via onze marketingcommunicatie.

 • gebruiksanalyse over hoe onze diensten worden gebruikt.

U kunt zich abonneren op onze marketingcommunicatie via e-mail en/of sms, waarin wij u regelmatig informeren, bv. over innovaties op onze producten en promoties.

Voor de bestelling van onze marketingcommunicatie maken wij gebruik van de zogenaamde “single opt-in”-procedure, d.w.z. dat wij u pas e-mails of sms-berichten sturen nadat u hebt ingestemd met het ontvangen van de marketingcommunicatie. Als u uw wens om de marketingcommunicatie te ontvangen bevestigt, slaan wij de volgende gegevens op: klant ID, tijdstempel, campagne ID, link ID en landingspagina informatie, totdat u zich uitschrijft uit onze marketing communicatie. Het enige doel van de opslag is om u marketingcommunicatie te sturen en uw aanmelding te kunnen bewijzen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de marketingcommunicatie. In elke e-mailcommunicatie vindt u een bijbehorende afmeldlink. U kunt zich bv. afmelden voor sms-berichten door een sms te beantwoorden met het signaalwoord "STOP". Een bericht naar de hierboven of in de e-mail vermelde contactgegevens (bv. per e-mail of brief) is natuurlijk ook voldoende. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is toestemming volgens Art. 6, alinea 1, zin 1, onder b, van de AVG.

In onze e-mails en sms-berichten maken wij gebruik van commercieel beschikbare technologieën waarmee de interactie met e-mails en sms-berichten kan worden gemeten (bijvoorbeeld het openen van e-mails en sms berichten, geklikte links). Wij gebruiken deze pseudonieme gegevens voor algemene statistische evaluaties en voor het optimaliseren en verder ontwikkelen van onze inhoud en klantcommunicatie. Dit gebeurt met behulp van kleine grafische elementen die in de berichten zijn ingesloten (zogenaamde pixels). Uitsluitend pseudonieme gegevens worden verzameld, d.w.z. de IDs zijn niet gekoppeld aan uw andere persoonlijke gegevens. Een rechtstreekse persoonlijke koppeling is uitgesloten. De rechtsgrondslag hiervoor is ons legitieme belang, volgens Art. 6, alinea 1, zin 1, onder f, van de AVG. Als u de analyse van het gebruiksgedrag niet toestemt, kunt u zich voor de e-mails en/of sms uitschrijven. Met onze marketingcommunicatie wensen we inhoud te delen die zo relevant mogelijk is voor onze klanten en willen we beter begrijpen waar lezers daadwerkelijk in geïnteresseerd zijn.

De gegevens over de interactie met onze marketingcommunicatie worden tot 2 jaar pseudoniem opgeslagen en vervolgens volledig geanonimiseerd.

6.6 Gebruik van uw gegevens voor interesse-gebaseerde advertenties op onze website

De informatie die u indient en automatisch genereert (met name uw e-mailadres, de laatst bezochte website, alle gegevens van eerdere bestellingen, de status van toestemming met onze marketingcommunicatie, het reactiegedrag tijdens gepubliceerde campagnes) wordt gebruikt om voor u en uw interesses op maat gesneden advertenties op te stellen en voor u nuttiger en interessanter te maken (op interesses gebaseerde advertenties). Wij gebruiken deze informatie uitsluitend in pseudonieme vorm. In sommige gevallen geven we de gegevens ook door aan derden (bijvoorbeeld aan sociale netwerken). Door deze informatie te analyseren en te evalueren, kunnen wij onze website en ons internetaanbod verbeteren en u zo individuele advertenties op onze website aanbieden. Dit betekent advertenties die producten aanbevelen die u mogelijk interesseren.

De rechtsgrondslag is Art. 6, alinea 1, zin 1, onder f, van de AVG. Wij hebben legitieme belangen om u individuele publiciteit aan te bieden.

6.7 Gebruik van uw gegevens voor analysedoeleinden op onze website en app

Om onze website en onze app te verbeteren, gebruiken we verschillende technologieën om het gebruiksgedrag te analyseren en de bijbehorende gegevens te evalueren. De verzamelde gegevens kunnen met name het IP-adres van het terminalapparaat, de datum en het tijdstip van de toegang, het identificatienummer van een cookie, de identificatie van mobiele terminalapparaten en technische informatie over de browser en het besturingssysteem omvatten. De verzamelde gegevens worden echter uitsluitend pseudoniem opgeslagen, zodat hieruit geen directe conclusies over de personen kunnen worden getrokken.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is Art. 6, alinea 1, zin 1, onder f, van de AVG.

Wij willen u een comfortabel en individueel gebruik van onze website en onze app mogelijk maken.

6.8 Mogelijkheid om bezwaar te maken tegen onze publicitaire- analysemaatregelen

6.8.1 Website

In punt 7.1 vindt u een overzicht van de aanbieders waarmee wij voor analyse- en advertentiedoeleinden samenwerken op onze website, met vermelding van uw bezwaarmogelijkheden tegen onze publicitaire en analysemaatregelen. U kunt ook uw bezwaar kenbaar maken via overeenkomstige instellingen op http://preferences-mgr.truste.com/, een site die een lijst met bezwaarmogelijkheden van adverteerders bevat. De website van TRUSTe, Inc, 835 Market Street, San Francisco, CA 94103-1905, Verenigde Staten ("TRUSTe") laat toe door middel van opt-out cookies alle advertenties in één keer uit te schakelen of als alternatief de voorkeuren voor elke aanbieder afzonderlijk in te stellen. Houdt u er rekening mee dat na het verwijderen van alle cookies in uw browser of later gebruik van een andere browser en/of een ander profiel, opnieuw een opt-out cookie moet worden ingesteld.

6.8.2 App

In punt 7.2 vindt u een overzicht van de aanbieders waarmee wij voor analyse- en advertentiedoeleinden in onze app samenwerken en een overzicht van uw bezwaarmogelijkheden tegen onze publicitaire en analysemaatregelen.

 

7.1 Website

In de volgende paragraaf willen we meer in detail uitleggen welke technologieën en aanbieders ingezet werden voor de publicitaire en analysemaatregelen op onze website.

7.1.1 Affilinet

Outfittery neemt deel aan partnerprogramma's van affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München ("affilinet"), een dienst voor het integreren van advertenties in de vorm van tekstlinks, beeldlinks, reclamebanners of invoermaskers. Affilinet maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om voor u relevante advertenties te presenteren. Affilinet maakt ook gebruik van zogenaamde ‘Web beacons’ (onzichtbare graphics). Deze Web-beacons kunnen worden gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op deze pagina's te evalueren.

De door cookies en Webbeacons gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) en de levering van reclameformaten wordt overgedragen naar een affiline-server en daar opgeslagen. Affilinet kan deze informatie doorgeven aan de contractuele partners van Affilinet. Affilinet zal uw IP-adres echter niet samenvoegen met andere door u opgeslagen gegevens.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen (zoals hierboven beschreven) of onder Klik hier om je af te melden. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van de website volledig zult kunnen gebruiken.

Zie de bepalingen voor gegevensbeveiliging van Affilinet voor meer informatie.

7.1.2 Bing-advertenties

Onze website maakt gebruik van Bing Ads, een dienst van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS ("Microsoft"). Microsoft maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om voor u relevante advertenties te presenteren. Het gebruik van deze technologieën stelt Microsoft en haar partnersites in staat advertenties te plaatsen op basis van eerdere bezoeken aan onze of andere websites op het internet. De gegevens die in dit verband ontstaan, kunnen door Microsoft worden overgebracht naar een server in de VS om daar te worden geëvalueerd en opgeslagen. In het geval dat persoonlijke gegevens worden doorgegeven naar de Verenigde Staten, heeft Microsoft zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen (zoals hierboven beschreven); wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van de website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt Microsoft ook verhinderen de door de cookies gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website te verzamelen en deze gegevens te verwerken, door de gepersonaliseerde advertenties op de Microsofts bezwaarpagina uit te schakelen. Houdt u er rekening mee dat na het verwijderen van alle cookies in uw browser of later gebruik van een andere browser en/of een ander profiel, opnieuw bezwaar moet worden aangetekend.

Zie de bepalingen voor gegevensbeveiliging van Microsoft voor meer informatie.

7.1.3 DCMN

Onze website maakt voor marketingdoeleinden gebruik van de diensten van DCMN GmbH, Boxhagener Str. 18, 10245 Berlijn ("DCMN"). DCMN maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om voor u relevante TV-advertenties op onze website te presenteren. Hierdoor worden gegevens verzameld en opgeslagen waaruit met pseudoniemen gebruikersprofielen worden aangemaakt. Deze gebruiksprofielen worden gebruikt om bezoekersgedrag te analyseren en worden geëvalueerd om ons aanbod te verbeteren en af te stemmen op de vraag. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld: de IP-adressen worden verkort opgeslagen zodat geen conclusies kunnen worden getrokken over huishoudens of personen.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen (zoals hierboven beschreven) of onder Klik hier om je af te melden. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van de website volledig zult kunnen gebruiken.

Zie de bepalingen voor gegevensbeveiliging van DCMN voor meer informatie.

7.1.4 Facebook Custom Audience (pixelmethode)

Onze website maakt voor marketingdoeleinden gebruik van zogenaamde Remarketing-Tags (ook wel “Facebook-pixels” genoemd) van het sociale netwerk Facebook, een dienst van Facebook Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, Californië, 94025, Verenigde Staten ("Facebook"). We gebruiken deze Remarketing-tags zonder de zogenaamde ‘uitgebreide vergelijking’. Wanneer u onze website bezoekt, brengen de remarketing tags een verbinding tot stand tussen uw browser en een Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat onze website is geopend via uw IP-adres. In het geval dat persoonlijke gegevens worden doorgestuurd naar de Verenigde Staten, heeft Facebook zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild. Enerzijds gebruikt Facebook deze informatie om ons te voorzien van statistische en anonieme gegevens over het algemene gebruik van onze website en de effectiviteit van onze Facebook-publiciteit ("Facebook-advertenties"). En anderzijds om het plaatsen van advertenties en het selecteren van doelgroepen te optimaliseren binnen de Facebook-services.

Als u lid bent van Facebook en u Facebook heeft toegestaan dit te doen via de privacy-instellingen van uw account, kan Facebook ook de informatie die we verzamelen tijdens uw bezoek koppelen aan uw account en deze gebruiken om Facebook-advertenties doelgericht te plaatsen. U kunt de Privacy-instellingen van uw Facebook-profiel te allen tijde wijzigen. Als u geen lid bent van Facebook, kunt u de gegevensverwerking door Facebook verhinderen door op de knop “Facebook uitschakelen” te klikken op de hierboven vermelde website van TRUSTe. U kunt gegevensverwerking bovendien voorkomen door op de volgende knop te klikken. Klik hier om je af te melden

Als u de gegevensverwerking door Facebook uitschakelt, toont Facebook alleen algemene Facebook-advertenties die niet zijn geselecteerd op basis van de over u verzamelde informatie.

Zie de Gegevensbeschermingsrichtlijn van Facebook voor meer informatie.

7.1.5 Facebook Conversion Tracking

Onze website gebruikt Facebook-Conversion-Tracking, een dienst van Facebook Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, Californië, 94025, Verenigde Staten ("Facebook"). Hiermee worden de prestaties van de verstrekte advertenties gemeten. Door middel van het analyseprogramma kan Facebook de prestaties van de advertenties die u verstrekt nauwkeuriger evalueren, en zowel Facebook als wijzelf, als Facebook-klant, kunnen de kwaliteit en relevantie van de advertenties die u ziet zo doende verbeteren. Facebook Conversion Tracking maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. De gegevens die in dit verband ontstaan, kunnen door Facebook worden overgedragen naar een server in de VS om daar te worden geëvalueerd en opgeslagen. In het geval dat persoonlijke gegevens worden doorgestuurd naar de Verenigde Staten, heeft Facebook zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild. De cookies blijven normaal gesproken maximaal 30 dagen actief op uw computer. Als u onze website bezoekt tijdens deze periode, zullen Facebook en wij worden geïnformeerd dat u de getoonde advertentie hebt gezien.

U kunt, zoals hierboven beschreven, uw browser zo configureren dat cookies worden geweigerd of u kunt zich afmelden voor het verzamelen van gegevens (inclusief uw IP-adres) die door het cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van deze website door de volgende schakelaar verhinderen:Klik hier om je af te melden

Zie de Gegevensbeschermingsrichtlijn van Facebook voor meer informatie.

7.1.6 Google AdWords Conversion Tracking

Onze website gebruikt Google AdWords-Conversion-Tracking, een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Hiermee worden de prestaties van de verstrekte advertenties (zogenaamde AdWords campagnes) gemeten. Door middel van het analyseprogramma kan Google de prestaties van de advertenties die u verstrekt nauwkeuriger evalueren, en zowel Google als wijzelf, als Google-klant, kunnen de kwaliteit en relevantie van de advertenties die u ziet zo doende verbeteren. Google AdWords Conversion Tracking maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. De gegevens die in dit verband ontstaan, kunnen door Google worden overgedragen naar een server in de VS om daar te worden geëvalueerd en opgeslagen. In het geval dat persoonlijke gegevens worden doorgestuurd naar de Verenigde Staten, heeft Google zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild. De cookies blijven normaal gesproken maximaal 30 dagen actief op uw computer. Als u onze website bezoekt tijdens deze periode, zullen Google en wij worden geïnformeerd dat u de getoonde advertentie hebt gezien.

U kunt, zoals hierboven beschreven, uw browser zo configureren dat cookies worden geweigerd of u kunt zich afmelden voor het verzamelen van gegevens (inclusief uw IP-adres) die door het cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van deze website door de volgende schakelaar verhinderen: Klik hier om je af te melden

Zie de verklaring van gegevensbescherming van Google voor meer informatie.

7.1.7 Google Universal Analytics

Deze website gebruikt Google Universal Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Google maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om onze website door middel van uw gebruiksgedrag te analyseren en te verbeteren. Er wordt hierbij geen apparaat-overschrijdende tracking uitgevoerd. De gegevens die in dit verband ontstaan, kunnen door Google worden overgedragen naar een server in de VS om daar te worden geëvalueerd en opgeslagen. In het geval dat persoonlijke gegevens worden doorgestuurd naar de Verenigde Staten, heeft Google zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild. Uw IP-adres wordt echter verkort voordat de gebruiksstatistieken worden geëvalueerd, zodat er geen conclusies kunnen worden getrokken over uw identiteit. Google Analytics is daarom op onze website uitgebreid met de code "anonymizeIP", om de anonimiteit van de verzameling van IP-adressen te waarborgen.

Google verwerkt de door de cookies verkregen informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de website-exploitanten samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten te verlenen.

U kunt, zoals hierboven beschreven, uw browser zo configureren dat cookies worden geweigerd of u kunt het verzamelen van gegevens (inclusief uw IP-adres) die door het cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van deze website en de verwerking door Google van deze gegevens verhinderen door de door Google ter beschikking gestelde browser-Add-On te downloaden en te installeren. Als alternatief voor de Browser-Add-On of als u onze website bezoekt vanaf een mobiel terminalapparaat, kunt u de volgende Opt-Out-Link. gebruiken. Deze voorkomt dat Google in de toekomst gegevens verzamelt op deze website (de opt-out werkt alleen in de browser en alleen voor dit domein). Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.

Zie de verklaring van gegevensbescherming van Google voor meer informatie.

7.1.8 Google Remarketing

Onze website gebruikt Google Remarketing, een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Deze dienst maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om gepersonaliseerde reclameboodschappen weer te geven op websites die met Google samenwerken of zelf deel uitmaken van Google (o.a. YouTube en de Google-zoekfunctie). Cookies en soortgelijke technologieën worden ook gebruikt voor het uitvoeren van de gebruiksanalyse van de website, die de basis vormt voor het maken van advertenties op basis van interesse. De gegevens die in dit verband ontstaan, kunnen door Google worden overgedragen naar een server in de VS om daar te worden geëvalueerd en opgeslagen. In het geval dat persoonlijke gegevens worden doorgestuurd naar de Verenigde Staten, heeft Google zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild.

Als u een Google-account gebruikt, kan Google, afhankelijk van de instellingen in uw Google-account, uw Google-web en de browsergeschiedenis van de app koppelen aan uw Google-account en informatie uit uw Google-account gebruiken om advertenties te personaliseren. Als u deze koppeling met uw Google-account niet wenst, moet u uitloggen bij Google voordat u onze contactpagina bezoekt. 

U kunt, zoals hierboven beschreven, uw browser zo configureren dat cookies worden geweigerd of u kunt het verzamelen van gegevens die door het cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van deze website en de verwerking door Google van deze gegevens verhinderen door de advertentierichtlijnen te raadplegen en de schakelaars voor personalisatie op “Uit” te zetten. Als alternatief kunt u bezwaar maken tegen de verwerking door de bovengenoemde Website van TRUSTe te bezoeken en de schakelknop bij de aanbieder "Google" op ‘Uit’ te zetten.

Zie de verklaring van gegevensbescherming van Google voor meer informatie.

7.1.9 Outbrain

Onze website wordt ondersteund door een aanbevelingssysteem (Content Discovery) dat onder de merknaam "Outbrain" door de firma Outbrain UK Ltd, 5 New Bridge Street, Londen, EC4V 6JA, VK, uitgebaat wordt. Outbrain gebruikt cookies om te bepalen welke aanbiedingen u gebruikt en welke pagina's u bezoekt om relevante inhoud op websites van derden aan te bevelen. Om ons in staat te stellen onze lezers te volgen, is de Outbrain pixel geïmplementeerd op verschillende pagina's van onze website. Hierdoor kan Outbrain ons informeren op welke pagina's waar de pixels zijn geïnstalleerd een lezer actief was, evenals het bijbehorende tijdstempel, de referentiebron en of er al dan niet een actie plaatsvindt. We gebruiken deze informatie voor onze Conversion tracking en Remarketing doeleinden. De pixel volgt alleen activiteiten op anonieme basis en traceert of verzamelt geen identificeerbare persoonlijke gegevens.

U kunt het gebruik van cookies door een overeenstemmende instelling van uw browser of door een bezwaarverklaring (“Opt-Out”) op de website van Outbrain verhinderen, het is echter mogelijk dat u in dit geval niet ten volle gebruik kunt maken van alle functies van deze website.

Zie de gegevensbeveiligingsinformatie van Outbrain voor meer informatie.

7.1.10 Snowplow

Onze website gebruikt SnowPlow, van de firma SnowPlow Analytics Ltd., The Roma Building 32-38 Scrutton Street London, EC2A 4RQ, GB ("Snowplow"). De dienst verzamelt gebruiksinformatie over de Outfittery-website met behulp van cookies met betrekking tot de navigatie van de gebruiker, om de behoeften van onze klanten beter te begrijpen.

U kunt de opslag van cookies door de overeenkomstige instelling van uw browser of via Klik hier om je af te melden ; wij wijzen er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken.

Zie de gegevensbeveiligingsinformatie van Snowplow voor meer informatie.

7.1.11 Spoteffects

Onze website gebruikt Spoteffects van de firma webeffects GmbH, Knorrstraße 69, 80807 München ("Spoteffects"). Spoteffects maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om voor u relevante TV-advertenties op onze website te presenteren. Hierdoor worden gegevens verzameld en opgeslagen waaruit met pseudoniemen gebruikersprofielen worden aangemaakt. Deze gebruiksprofielen worden gebruikt om bezoekersgedrag te analyseren en worden geëvalueerd om ons aanbod te verbeteren en af te stemmen op de vraag. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld: de IP-adressen worden verkort opgeslagen zodat geen conclusies kunnen worden getrokken over huishoudens of personen.

U kunt de opslag van cookies door de overeenkomstige instelling van uw browser of via Klik hier om je af te melden; wij wijzen er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van de website volledig zal kunnen gebruiken.

Zie de gegevensbeveiligingsinformatie van Spoteffects voor meer informatie.

7.1.12 Taboola

Onze website wordt ondersteund door een aanbevelingssysteem (Content Discovery) dat onder de merknaam "Taboola" door de firma Taboola, Inc., 1115 Broadway, 7th Floor, New York, New York 10010, uitgebaat wordt. Taboola gebruikt cookies om te bepalen welke aanbiedingen u gebruikt en welke pagina's u bezoekt om relevante inhoud op websites van derden aan te bevelen. Om ons in staat te stellen onze lezers te volgen, is de Taboola pixel geïmplementeerd op verschillende pagina's van onze website. Hierdoor kan Taboola ons informeren op welke pagina's waar de pixels zijn geïnstalleerd een lezer actief was, evenals het bijbehorende tijdstempel, de referentiebron en of er al dan niet een actie plaatsvindt. We gebruiken deze informatie voor onze Conversion tracking en Remarketing doeleinden. De pixel volgt alleen activiteiten op anonieme basis en traceert of verzamelt geen identificeerbare persoonlijke gegevens.U kunt het gebruik van cookies door een overeenstemmende instelling van uw browser of door een bezwaarverklaring („Opt-Out“) op de website van Outbrain verhinderen, het is echter mogelijk dat u in dit geval niet ten volle gebruik kunt maken van alle functies van deze website.

zie de gegevensbeveiligingsinformatie van Taboola voor meer informatie.

7.1.13 Unbounce Conversion Tracking

Onze website gebruikt voor bepaalde pagina’s met promoties en publiciteitscampagnes (landingspagina’s) de dienst Unbounce, van de firma Unbounce Marketing Solutions Inc.400-401 West Georgia Street Vancouver, BC Canada V6B 5A1 ("Unbounce"). Unbounce gebruikt cookies en soortgelijke technologieën. Hiervoor communiceert uw browser met Unbounce, om toe te laten het IP-adres van de gebruiker te verzenden en cookies in te stellen. Vervolgens wordt dan een evaluatie van de activiteiten aan Outfittery verstrekt.

U kunt de opslag van cookies door de overeenkomstige instelling van uw browser (zoals hoger beschreven) of via Klik hier om je af te melden ; wij wijzen er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van de website volledig zal kunnen gebruiken.

zie de gegevensbeveiligingsinformatie van Unbounce voor meer informatie.

7.1.14 Hotjar

Op onze website gebruiken we Hotjar, Hotjar Limited - Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta, om de behoeftes van gebruikers beter te kunnen begrijpen en om de service en ervaring te verbeteren. De technologie van Hotjar geeft ons inzicht hoe gebruikers onze website ervaren (Het registreert bijvoorbeeld hoe lang gebruikers op welke pagina blijven, welke links ze aanklikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, etc.) en deze feedback helpt ons om onze service uit te breiden en te onderhouden. Hotjar maakt gebruik van cookies en andere technologieën om gegevens van het bezoekersgedrag en hun apparaten (met name het IP adres (wat alleen anoniem opgeslagen wordt), schermafmeting, apparaattype (Unique Device Identifiers), browser informatie, locatie (alleen het land), taalkeuze van de website) te verzamelen. Hotjar slaat deze informatie op in een geanonimiseerd gebruikersprofiel. Noch Hotjar, noch wij zullen deze informatie gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of dit koppelen aan verdere gegevens van een individuele gebruiker. Meer informatie over Hotjars privacybeleid vind u hier.

U kunt de opslag van cookies door de overeenkomstige instelling van uw browser (zoals hoger beschreven) of via Klik hier om je af te melden ; wij wijzen er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van de website volledig zal kunnen gebruiken.

7.1.15 Criteo Conversion-Tracking

Onze website gebruikt Criteo Conversion-Tracking, een dienst van CRITEO SA- 32 rue blanche, 75009 Paris, Frankrijk ("Criteo"). Hiermee worden de prestaties van de verstrekte advertenties gemeten. Door middel van het analyseprogramma kan Criteo de prestaties van de advertenties die u verstrekt nauwkeuriger evalueren, en zowel Criteo als wijzelf, als Criteo-klant, kunnen de kwaliteit en relevantie van de advertenties die u ziet zo doende verbeteren. Criteo Conversion-Tracking maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. De cookies blijven normaal gesproken maximaal 30 dagen actief op uw computer. Als u onze website bezoekt tijdens deze periode, zullen Criteo en wij worden geïnformeerd dat u de getoonde advertentie hebt gezien.

U kunt, zoals hierboven beschreven, uw browser zo configureren dat cookies worden geweigerd of u kunt zich afmelden voor het verzamelen van gegevens (inclusief uw IP-adres) die door het cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van deze website door de volgende schakelaar verhinderen: Klik hier om je af te melden

Zie de verklaring van gegevensbescherming van Criteo voor meer informatie.

7.2 App

In de volgende paragraaf treden we in detail over welke technologieën en aanbieders er ingezet werden voor de publicitaire en analysemaatregelen in onze app.

7.2.1 Google Mobile App Analytics

Google Mobile App Analytics wordt door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google Mobile Analytics") ter beschikking gesteld. Google Mobile Analytics maakt de analyse van geanonimiseerde gedragsgegevens mogelijk, met name het volgen van actieve gebruikers en activiteitengebeurtenissen (bv. welke toetsen zijn gebruikt, welke pagina's zijn geopend).

In het geval dat persoonlijke gegevens worden doorgestuurd naar de Verenigde Staten, heeft Google zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild. Wij gebruiken Google Mobile Analytics met de extra functie die Google biedt voor het anonimiseren van IP-adressen: het IP-adres wordt door Google meestal al binnen de EU en alleen in uitzonderlijke gevallen in de VS ingekort en in ieder geval alleen in verkorte vorm opgeslagen.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of evalueren van uw gegevens met deze tool door het selectievakje "Tracking toestaan" in te stellen op "Tracking uitschakelen".

Zie de verklaring van gegevensbescherming van Google voor meer informatie.

7.2.2 Google Crashlytics

In onze app gebruiken wij Crashlytics, een dienst die door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Crashlytics") wordt ter beschikking gesteld. Crashlytics maakt de analyse mogelijk van informatie over storingen, applicatiedistributie, applicatiegebruik en adoptiesnelheden voor bepaalde app-versies. Bepaalde (geanonimiseerde) gebruikersgegevens worden verzonden naar Crashlytics-servers buiten de EU. In het geval dat persoonlijke gegevens worden doorgestuurd naar de Verenigde Staten, heeft Google zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of evalueren van uw gegevens met deze tool door het selectievakje "Tracking toestaan" in te stellen op "Tracking uitschakelen":

Tracking uitschakelen

Tracking toestaan

Zie de verklaring van gegevensbescherming van Crashlytics voor meer informatie.

7.2.3 Google Firebase Analytics

In onze app gebruiken wij SDK, een dienst die door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Firebase") wordt ter beschikking gesteld. Firebase maakt de analyse van geanonimiseerde gedragsgegevens mogelijk, met name het volgen van actieve gebruikers en activiteitengebeurtenissen (bv. welke toetsen zijn gebruikt, welke pagina's zijn geopend). Firebase ontvangt hiervoor ook persoonlijke gegevens van ons. Bepaalde (geanonimiseerde) gebruikersgegevens worden verzonden naar Firebase-servers buiten de EU. In het geval dat persoonlijke gegevens worden doorgestuurd naar de Verenigde Staten, heeft Google zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of evalueren van uw gegevens met deze tool door het selectievakje "Tracking toestaan" in te stellen op "Tracking uitschakelen".

 

Zie de verklaring van gegevensbescherming van Google voor meer informatie over Firebase.

7.3. Overige tracking & analyse activiteiten

Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens voor andere doeleinden, zoals bijvoorbeeld de optimalisatie van interne processen. In dergelijke gevallen maken we een overeenkomst met de respectieve provider om de gegevens te beschermen. De wettelijke basis voor dergelijke gegevensverwerking is in ons rechtmatig belang bij het optimaliseren van onze interne procedures, artikel 6 ( 1) (1) f) GDPR.

Onze website en onze app maken gebruik van plug-ins (bv. de ‘Like’-knop) van het sociale netwerk Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA ("Facebook"). De plug-ins zijn standaard uitgeschakeld en verzenden daarom geen gegevens. Alleen wanneer u met de plug-ins communiceert, bijvoorbeeld door op de “Vindt ik leuk”-knop van Facebook te drukken, wordt u gevraagd in te loggen op uw Facebook-account. Deze informatie wordt rechtstreeks van uw browser of terminalapparaat naar het sociale netwerk verzonden en daar opgeslagen.

In het geval dat persoonlijke gegevens worden doorgestuurd naar de Verenigde Staten, heeft Facebook zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild. Facebook ontvangt de informatie dat u de overeenstemmende sub-pagina van ons online-aanbod hebt geopend. Dit gebeurt onafhankelijk of u al dan niet een Facebook-account heeft en erop bent ingelogd. Wanneer u bent ingelogd op Facebook, worden deze gegevens direct gekoppeld aan uw account. Als u de geactiveerde plug-in opent en naar bv. de pagina linkt, slaat Facebook ook deze informatie op in uw gebruikersaccount, inclusief datum en tijdstip, en informeert hierover uw contacten publiekelijk. Als de koppeling naar Facebook niet wenst, moet u zich eerst afmelden voordat u de plug-in activeert.

Facebook slaat deze gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt deze voor publicitaire doeleinden, marktonderzoek en/of vraaggericht ontwerpen van haar website en overige aanbiedingen. Een dergelijke evaluatie vindt in het bijzonder (ook voor niet ingelogde gebruikers) plaats voor het ontwerpen van vraaggerichte advertenties en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website en onze app. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen. Als Facebook-lid kunt u advertenties op basis van sociale handelingen in de Advertentie-voorkeuren uitschakelen. U kunt ook volledig voorkomen dat de plug-ins voor sociale media van Facebook worden geladen via extra programma's voor uw browser, zoals de Facebook Blocker.

Zie de gegevensbeveiligingsinformatie van Facebook voor meer informatie.

9.1 YouTube

We hebben video's in onze website geïntegreerd die op YouTube zijn opgeslagen en direct vanaf onze websites kunnen worden afgespeeld. YouTube is een multimediadienst van YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS (“YouTube”), een concernvennootschap van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). In het geval dat persoonlijke gegevens worden doorgegeven naar de Verenigde Staten, hebben Google en het concernvennootschap YouTube zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild. De rechtsgrondslag is Art. 6, alinea 1, zin 1, onder f, van de AVG, steunend op ons legitieme belang video- en beeldmateriaal te integreren.

Door uw bezoek aan onze website ontvangen YouTube en Google de informatie dat u de overeenstemmende sub-pagina van onze website hebt geopend. Dit gebeurt onafhankelijk of u al dan niet bij YouTube of Google bent ingelogd. YouTube en Google gebruiken deze gegevens voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en vraaggericht ontwerpen van hun websites. Als u YouTube op onze website inschakelt wanneer u bent ingelogd op uw YouTube- of Google-profiel, kunnen YouTube en Google dit evenement ook aan hun overeenkomstige profielen koppelen. Als u deze koppeling niet wenst, moet u uitloggen bij Google voordat u onze website bezoekt.

U kunt, zoals hierboven beschreven, uw browser zo configureren dat cookies worden geweigerd of u kunt het verzamelen van gegevens die door het cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van deze website en de verwerking door Google van deze gegevens verhinderen door in de Google-reclame instellingen de knop "Gepersonaliseerde reclame op het web" uit te schakelen. In dit geval zal Google alleen niet-geïndividualiseerde advertenties weergeven.

Zie de gegevensbeveiligingsinformatie van Google, die eveneens gelden voor YouTube, voor meer informatie.

9.2 Vimeo

We hebben video's in onze website geïntegreerd die op het videoplatform Vimeo zijn opgeslagen en direct vanaf onze websites kunnen worden afgespeeld. Vimeo is een multimediadienst van Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS ("Vimeo"). De rechtsgrondslag is Art. 6, alinea 1, zin 1, onder f, van de AVG, steunend op ons legitieme belang video- en beeldmateriaal te integreren.

Door uw bezoek aan onze website ontvangt Vimeo de informatie dat u de overeenstemmende sub-pagina van onze website hebt geopend. Dit gebeurt onafhankelijk van of u al dan niet bij Vimeo bent ingelogd. Vimeo gebruikt deze gegevens voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en het vraaggericht ontwerpen van haar websites. Als u Vimeo op onze website inschakelt wanneer u bent ingelogd op uw Vimeo-profiel, kan Vimeo dit evenement ook aan hun overeenkomstige profielen koppelen. Als u deze koppeling niet wenst, moet u uitloggen bij Vimeo voordat u onze website bezoekt.

Zie de gegevensbeveiligingsinformatie van Vimeo voor meer informatie.

De bescherming van uw gegevens is belangrijk voor ons. We zetten alle vandaag beschikbare technische maatregelen in om de veiligheid van de gegevens te garanderen, in het bijzonder om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen de gevaren van de overdracht van gegevens en tegen ongewenste openbaring aan derden ervan. Deze maatregelen worden voortdurend aangepast aan de huidige stand van de techniek. We gebruiken Transport Layer Security (TLS), om de informatie die u invoert te versleutelen en uw persoonlijke gegevens te beveiligen.

De door ons verzamelde gegevens worden alleen doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of voor de technische functionaliteit van de website of onze app, of indien er een andere rechtsgrond is voor het doorgeven van de gegevens.

Een deel van de gegevensverwerking kan door onze dienstverleners worden uitgevoerd. Naast de in deze gegevensbeschermingsrichtlijn genoemde dienstverleners kunnen dit met name zijn: datacentra, die onze website en databases opslaan, IT-dienstverleners, die het onderhoud van ons systeem verzorgen, logistieke bedrijven, Callcenters, marktonderzoeksinstituten, adviesbureaus, dienstverleners voor de verwerking van betalingstransacties en het incassoproces, dienstverleners voor de verwerking van de loonboekhouding, accountants, belastingadviseurs, en dienstverleners ter ondersteuning bij het verhelpen van technische storingen. Als wij gegevens doorgeven aan dienstverleners, mogen zij deze uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van hun taken. De dienstverleners worden door ons zorgvuldig geselecteerd en aangesteld. Zij zijn contractueel gebonden door onze instructies, beschikken over passende technische en organisatorische maatregelen om de rechten van de betrokken personen te beschermen en worden regelmatig door ons gecontroleerd.

In het kader van fraudepreventie, kredietcontrole en overdracht van claims behouden we ons het recht om persoonlijke gegevens voor precontractuele onderhandelingen over te dragen aan de respectievelijke dienstverlener. In dergelijke gevallen maken we een overeenkomst met de respectieve provider om de gegevens te beschermen. De juridische basis van deze gegevensverwerking is in ons rechtmatig belang bij het voorkomen van fraude, de toegestane toewijzing van claims en een economisch contract volgens Artikel 6 par. 1 lit. f) GDPR.

Bovendien kan de overdracht worden uitgevoerd in verband met officiële aanvragen, gerechtelijke bevelen en procedures, indien deze vereist zijn voor de wettelijke vervolging of handhaving.

Wij verwerken uw gegevens in Duitsland of in de EU of binnen de Europese Economische Ruimte (EER). In sommige gevallen worden uw gegevens verwerkt op servers buiten de EU, met name in de VS. Om ook in dit geval de bescherming van uw gegevens te garanderen, zorgen wij ervoor over voldoende waarborgen te beschikken. Daarom hebben we met de door ons aangestelde aanbieders contracten (standaardclausules van de EU) afgesloten.

 

13.1 Algemene informatie over opslag

In principe slaan wij persoonlijke gegevens slechts zo lang als nodig is op om te voldoen aan de contractuele of wettelijke verplichtingen waarvoor wij de gegevens hebben verzameld. Daarna wissen wij de gegevens onmiddellijk, tenzij wij de gegevens tot aan het einde van de wettelijke verjaringstermijn nodig hebben als bewijs voor civielrechtelijke vorderingen of op grond van wettelijke opslagverplichtingen.

Voor bewijsdoeleinden moeten we de contractgegevens dan nogmaals drie jaar bewaren, te rekenen vanaf het einde van het jaar waarin de zakelijke relatie met u eindigt. Vorderingen verjaren op dit ogenblik ten vroegste na de wettelijke verjaringstermijn.

Ook daarna moeten we om boekhoudkundige redenen nog een deel van uw gegevens opslaan. Wij zijn daartoe verplicht op grond van wettelijke documentatieverplichtingen die kunnen voortvloeien uit het Duitse Wetboek van Koophandel, het Fiscaal Wetboek, de Bankwet, de Witwaswet en de Wet Effectenhandel. De bewaartermijnen van de documenten bedragen twee tot tien jaar.

13.2 Klantenaccount

In principe slaan wij uw gegevens uit uw bestaande klantaccount op zolang de zakelijke relatie met ons bestaat. Als u om verwijdering of beëindiging van uw klantaccount heeft verzocht, zullen wij deze verwijderen. Gegevens die wij tot aan het verstrijken van de wettelijke verjaringstermijn nog nodig hebben als bewijs voor civielrechtelijke vorderingen of op grond van wettelijke opslagverplichtingen, worden na het verstrijken van deze termijnen gewist.

U heeft te allen tijde recht op informatie over de door ons uitgevoerde verwerking van uw persoonlijke gegevens. In dit verband lichten wij de gegevensverwerking toe en geven wij u een overzicht van de gegevens die over uw persoon zijn opgeslagen. Indien bij ons opgeslagen gegevens onjuist of niet meer actueel zijn, hebt u recht op correctie van deze gegevens. U kunt ook vragen om uw gegevens te verwijderen. Mocht het wissen op grond van andere wettelijke bepalingen niet mogelijk zijn, dan worden de gegevens geblokkeerd, zodat ze alleen voor dit wettelijke doel beschikbaar zijn.U kunt ook de verwerking van uw persoonlijke gegevens laten beperken, bijvoorbeeld als de juistheid van de gegevens van uw kant in twijfel wordt getrokken. U hebt ook recht op doorgifte van gegevens, d.w.z. wij sturen u op verzoek een digitale kopie van de door u verstrekte persoonlijke gegevens.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om uw rechten zoals hier beschreven te doen gelden. In dat geval kunt u een e-mail met uw verzoek sturen naar service@outfittery.nl of neem contact met ons op via de contactgegevens vermeld in punt 1 hierboven.

U heeft het recht een voorheen toegekende toestemming te allen tijde in te trekken. Dit heeft als gevolg dat wij de gegevensverwerking die op deze toestemming berustte vanaf dat ogenblik niet meer verder zullen zetten. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot het ogenblik van de intrekking is uitgevoerd.

Indien wij uw gegevens verwerken op basis van legitieme belangen (Art. 6, alinea 1, zin 1 onder f van de AVG), heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens op grond van uw specifieke situatie. Als u bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking voor direct-marketingdoeleinden, heeft u een algemeen recht van bezwaar, dat wij zonder opgaaf van redenen ten uitvoer zullen leggen. 

Als u gebruik wilt maken van uw recht op herroeping of bezwaar, is een informeel bericht via bovengenoemde contactgegevens voldoende.

U heeft het recht bezwaar aan te tekenen bij de voor ons bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming. U kunt van dit recht gebruik maken ten overstaan van een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u verblijft, werkt of waar de inbreuk vermoedelijk werd gepleegd. In Berlijn, waar de zetel van OUTFITTERY is gevestigd, is de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit:

Berlijnse commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie, Maja Smoltczyk
Friedrichstr. 219
10969 Berlijn

We kunnen deze gegevensbeschermingsrichtlijn af en toe bijwerken, bijvoorbeeld wanneer we onze website of onze app aanpassen of wanneer de wettelijke bepalingen gewijzigd worden.


dd.: september 2020