Deze website wordt geëxploiteerd door OUFITTERY GmbH, Leuschnerdamm 31, 10999 Berlijn, Duitsland.

Wij hechten zeer veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Bij de aangeboden services worden persoonsgegevens van u verzameld, verwerkt of gebruikt. Dit gebeurt altijd met inachtneming van het desbetreffende Duitse- en Europese recht inzake gegevensbescherming.

 

 

OUTFITTERY levert een dienstverlening en/of goederen. Om deze service te kunnen leveren, hebben wij een aantal persoonsgegevens van u nodig. Daartoe behoren uw contactgegevens (bijv. e-mailadres), persoonlijke gegevens (bijv. geslacht en leeftijd), informatie over uw persoonlijkheid en uw interesses (bijv. voorkeuren qua kleding en kleuren), maar ook uw betalingsgegevens indien u een opdracht wenst uit te voeren.

Wij maken gebruik van de persoonsgegevens die u ons actief meedeelt (bijv. bij het registreren van uw profielgegevens of via de informatie welke u aan uw styliste doorgeeft).

Voor zover wij gebruik maken van gegevens voor een bepaald doel waarvoor volgens de wettelijke bepalingen uw goedkeuring vereist is, zullen wij u hiervoor telkens om uw uitdrukkelijke toestemming vragen. U kunt uw eerdere goedkeuring te allen tijde herroepen en/of bezwaar maken tegen toekomstig gebruik van uw gegevens. Binnen de wettelijke bepalingen kunnen wij voor reclamedoeleinden, voor marktonderzoek en voor het verbeteren van onze dienstverlening, gebruiksprofielen onder een pseudoniem evalueren, maar uitsluitend voor zover u geen gebruik heeft gemaakt van uw wettelijk recht om tegen een dergelijk gebruik van uw gegevens bezwaar te maken.

 

Gegevensuitwisseling met derden

Persoonsgegevens worden door ons in het algemeen niet aan derden doorgegeven, tenzij dit voor het uitvoeren van de aangeboden dienstverlening noodzakelijk is (bijv. het afwikkelen van betalingen). Hiervoor heeft u ons uw toestemming gegeven of is op grond van de desbetreffende wettelijke bepalingen toegestaan.

 

Nieuwsbrief

Voor het verzenden van onze nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde ‚double opt-in methode‘. Deze methode houdt in dat we u alleen een nieuwsbrief per e-mail sturen wanneer u hier specifiek toestemming voor heeft gegeven d.m.v. een vinkje bij de aanmelding.
Heeft u hiervoor gekozen dan ontvangt u een notificatie e-mail welke u vraagt uw keuze te bevestigen door op een link te klikken. De meerderheid van de e-mails (bijvoorbeeld de verwijzing naar een nieuw product) worden door ons e-mail systeem verwerkt. Een geïsoleerde afwijzing is tot nu toe niet mogelijk. Wanneer u geen verdere productinformatie wenst, kunt u zich schriftelijk afmelden onder het punt 1 opgegeven adres of per e-mail via service@outfittery.nl.

 

Verder is in al onze reclame e-mails een zogenaamde 'afmeld-link' aanwezig, waarmee u zich afmeldt van deze mails en verder geen reclame meer van ons ontvangt.

 

 

 

Om onze service te kunnen uitvoeren, is het gebruik van zogenaamde cookies noodzakelijk. Cookies zijn kleine hoeveelheden gegevens die uw internetbrowser op uw computer opslaat. In cookies kan informatie over uw bezoek aan onze website worden opgeslagen. Naast sessie-cookies worden er ook permanente cookies opgeslagen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. U kunt uw browser echter zodanig opnieuw configureren, dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gevraagd het bewaren van cookies te bevestigen. Wanneer u geen cookies toestaat, kan dit er echter toe leiden dat niet al onze aanbiedingen storingsvrij functioneren voor u.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om te kunnen analyseren hoe u de website gebruikt. De informatie (inclusief uw IP-adres) die door deze cookies over het gebruik van deze website wordt gegenereerd, wordt verzonden naar en opgeslagen op een server van Google in de VS. Google gebruikt de desbetreffende informatie om te analyseren hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen voor de exploitanten van websites en om aanvullende services te leveren in verband met het gebruik van de website en internet. Google verzendt deze informatie ook naar een derde als dit wettelijk vereist is, of als een derde de verantwoordelijkheid heeft om deze gegevens namens Google te verwerken. Google relateert uw IP-adres nooit aan andere gegevens van Google. Door de instellingen van uw browsersoftware aan te passen, kunt u voorkomen dat er cookies op uw computer worden geplaatst. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet volledig gebruik kunt maken van alle functies op deze website. Door gebruik te maken van deze website stemt u ermee in dat Google de gegevens die over u worden verzameld op de hierboven beschreven wijze en voor de hierboven aangegeven doeleinden verwerkt.

Bovendien gebruiken wij van tijd tot tijd ook analyseprogramma's van andere aanbieders om de verzamelde kennis anoniem of onder pseudoniem binnen de wettelijke richtlijnen te gebruiken voor de vormgeving van het aanbod, zodat dit afgestemd is op de vraag, en voor reclame- en marketingdoeleinden. In geen geval zullen wij deze informatie persoonsgerelateerd, d.w.z. rechtstreeks in verband met uw naam, gebruiken.

Outfittery nutzt über die CRIF GmbH das Digital Identity Network der ThreatMetrix B.V., Evert van Beekstraat 1-79, 1118 CL Schiphol, Niederlande (TMX) im Rahmen verschiedener Maßnahmen zur Betrugsprävention. Dadurch wird Outfittery vor Zahlungsausfällen geschützt und zugleich in die Lage versetzt, seine Kunden vor Missbrauch ihrer Zahlungsmittel und den daraus resultierenden Folgen zu schützen. Zu diesem Zweck übermittelt Outfittery Device Daten an TMX. Die übermittelten Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Betrugsprävention genutzt, verarbeitet und gespeichert. TMX erstellt eine DeviceID mittels derer das Gerät und eventuelle Verhaltensmuster erkannt werden können.

U heeft het recht de persoonsgegevens die wij over u bewaren en de instellingen van uw gebruikersaccount te allen tijde in te zien en deze aan te passen, aan te vullen of te verwijderen. U kunt uw toestemming voor het gebruik van de vrijwillig verstrekte gegevens te allen tijde intrekken. U bent er echter van op de hoogte, dat het intrekken van bepaalde gegevens ertoe kan leiden dat OUTFITTERY haar diensten niet kan uitvoeren.

Wij maken u erop attent, dat uw recht tot het verwijderen van gegevens mogelijk beperkt kan zijn door wettelijke bewaarplichten waaraan wij ons moeten houden. Daarnaast kunnen rechtbanken, Openbare Ministeries of andere wettelijk bevoegde autoriteiten op wettelijke basis gegevens opvragen of informatie eisen.

Voor dringende verzoeken om informatie in te zien, voor het aanpassen of verwijderen van gegevens wendt u zich onder vermelding van uw naam, uw e-mailadres en uw gebruikersnaam tot:

 

OUTFITTERY GmbH

Leuschnerdamm 31
10999 Berlijn

Duitsland

www.outfittery.nl

 

E-Mail: service@outfittery.nl

Tel: + 31 (0)416 / 20 60 00
 

Vertegenwoordigende bestuurders: Anna Alex, Julia Bösch